Apie mus

Turbūt, kaip ir daugelis verslą vystančių žmonių, galiu cituoti G. Evans žodžius „Aš pasiekiau, ko siekiau, nes, kai visi ėjo miegoti, aš dirbau.“ Šiandien džiaugiuosi įveiktais iššūkiais, įgytu klientų pasitikėjimu ir suburta komanda, kurie motyvuoja ir įkvepia veikti.
– Mindaugas Čegys

2001 m. startavo Mindaugo Čegio įmonė, kuri 2017 m. pertvarkyta į UAB „Geomina“. Pagrindinė mūsų veikla nuo pat įkūrimo buvo ekogeologiniai tyrimai ir aplinkos monitoringas.

Esame atlikę daugiau kaip 400 ekogeologinių tyrimų. Maždaug 250 skirtingų objektų parengtos ir patvirtintos požeminio vandens monitoringo programos. Daugelyje jų vykdome požeminio vandens monitoringą. Mūsų užsakovų veiklos specializacija plati – tai naftos produktų saugyklos bei prekybos įmonės (degalinės, energetinių objektų mazuto, šlamo ir alyvų ūkiai, skysto kuro bazės), buitinių bei potencialiai pavojingų atliekų sąvartynai ir saugojimo aikštelės, gyvulininkystės kompleksai ir paukštynai, gėlo požeminio vandens vandenvietės, privatūs asmenys.

Šiuo metu dirbame ir su kitomis aplinkos apsaugos sritimis – oro tarša, inžineriniai tyrimai, TIPK ir taršos leidimai, GPAIS konsultacijos.

Profesionalumas

Įmonės veikla neatsiejama nuo nuolatinio mokymosi, kvalifikacijos kėlimo, žinių gilinimo, tobulinimosi, gebėjimų ir įgūdžių ugdymo.

Patikimumas

Skirtingų sričių specialistų komanda ir veiklų įvairiapusiškumas leidžia išpildyti kliento poreikius.

Racionalumas

Randame sprendimus, kurie leidžia mūsų klientams efektyviai ir mažiausiomis sąnaudomis tinkamai įgyvendinti nustatytas gamtosaugines prievoles.

Grunto mechaninės sudėties, oro, vandens taršos tyrimus atliekame naudojant mobilią ir stacionarią laboratorinę bei kitą specialią įrangą. Įmonė ir įmonės laboratorija turi atitinkamiems tyrimams vykdyti išduotus leidimus. Gręžimo darbams naudojame nuosavas stakles.

Geomina kolektyvas – tai kvalifikuotų geologijos, hidrogeologijos, geografijos, hidrologijos, aplinkos apsaugos, atliekų tvarkymo, gręžimo bei chemijos sričių specialistų komanda.

Suburtas profesionalus įvairių sričių kolektyvas leidžia su Jumis dirbti nuo veiklos planavimo iki problemų sprendimo.

Meniu